۴ روش رسیدن به موفقیت در سئو : بهترین روش برای رسیدن به موفقیت در فعالیت های سئو توجه به پایه های لیست صفحه جستجوی نتایج ارگانیک است.

با این ۴ روش لیست های ارگانیک را موثرتر کنید :

۱- شناسایی صفحاتی که نسبتا نرخ کلیک (CTR) پایینی دارند :

در قسمت Analytics گوگل اطلاعات لازم را دریافت و یا از ابزارهای گوناگون استفاده کنید.

۲- از فرصت های گوناگون برای توسعه تگ ها و برچسب های عنوان استفاده کنید :

بهترین روش برای افزایش نرخ کلیک (CTR) بهبود تاثیرگذاری صفحه است. در سال ۲۰۱۴ میلادی تگ های عنوان مقدار پیکسل ۵۱۲px داشتند که انتظار می رود در سال ۲۰۱۷ این مقدار توسعه پیدا کرده و به مقدار ۶۰۰px افزایش یابد. از مزایا این توسعه ایجاد فضای بیشتر برای شامل شدن کلمات کلیدی با اولویت بالا است.

ادامه مقاله : http://p30way.com/4-ways-to-achieve-success-in-seo/