مقدمه اظهارات، متغیر‌ها و ثابت‌ها :

آموزش جاوا اسکریپت جلسه سوم  ، درس پیشین را به نخستین برچسب جاوا اسکریپت یعنی اسکریپت و ویژگی‌هایش اختصاص دادیم تا شما با نوشتن اولین کد خود متوجه راحتی کار با این زبان بشوید. در این درس و بطور احتمال در درس‌های بعدی می‌خواهیم کمی با مفاهیم ابتدایی و کلیدی برنامه نویسی با زبان جاوا اسکریپت آشنا بشویم.

مفاهیم مهم:

اظهارات (دستورات) جاوا اسکریپت:

آموزش جاوا اسکریپت جلسه سوم ، جاوا اسکریپت در اصل مجموعه ای از اظهارات (خطوط یا دستورات) نوشته شده است که توسط مرورگر خوانده و اجرا می‌شود. این خطوط یا اظهارات برای مرورگر به عنوان دستوراتی تعریف می‌شوند که مرورگر باید خط به خط (به ترتیب خط) آنها را اجرا کند. در اصل این دستورات هستند که به مرورگر می‌گویند باید چه عملی را انجام دهد.

ادامه مقاله » http://p30way.com/java-script-tutorial-3/