کار آفرین به عنوان فردی که دارای خصوصیاتی چون ریسک پذیری ، نوآوری ، شکارچی فرصت ها ، مثبت نگر ،شجاع و ... می توان نام برد که قادر است با بسیج نمودن منابع مالی و انسانی برای بهره برداری از فرصت ها ، از طریق ایجاد کسب و کار جدید اقدام نماید . 


در واقع فرآیند کارآفرینی به دست افرادی صورت می گیرد که میل شدیدتری به کامیابی دارند و تلاش و پشتکار و تحمل ابهام آینده نگری فوق العاده از ویژگی فکری آنان است . 


کارآفرین فردی است که با ایده و فکر جدید و از طریق ایجاد کسب و کار مبادرت به محصول جدیدی در جامعه می نماید . 

از طریق فلش سمت چپ زرد رنگ ابتدای پست به ادامه مطلب مراجعه کنید ...


تعریف کار آفرینی :


جان باتیست اسی : کارآفرین را بعنوان کسی که ابزار تولید را فراهم می آورد تعریف نموده است . 


فرانک نایب : کار آفرینان تلاش می کنند تغییرات بازار را پیش بینی کنند و بر اساس آن وارد عمل شوند .


مرکز کار آفرینی دانشگاه میامی : کارآفرینی فرایندی است از توسعه یک نگاه جدید به زندگی ، نگاهی که ممکن است یک ایده خلاقانه ، یک فرصت ساده ، روش های بهتری برای انجام کاری باشد . نتیجه نهایی این فرایند ایجاد یک بنگاه جدید است که تحت شرایط ریسک پذیرانه و عدم قطعیت بسیار شکل دارد .


و اما تعریف نهایی کارآفرینی : کارآفرینی یا Entrepreneur ship  سازمان دهی تولید و اعمال شیوه های نوین و سود آور و مقابله با خطرات احتمالی در فعالیت های اقتصادی است . کار آفرینی تلاشی است برای ایجاد ارزش از طریق شناخت و فرصت های شغلی ، مدیریت ،ریسک مناسب و استفاده از مهارت های مدیریت و ارتباطی به منظور بسیج نمودن منابع انسانی مالی برای به ثمر رسیدن یک پروژه .


انواع کار آفرینی : 

کار آفرینی به دو بخش تقسیم شده است :

1) کار آفرین مستقل ( فردی) : شخصی است که توانسته ایده خود را در قالب تاسیس یک بنگاه اقتصادی ارائه نماید و هدف اصلی اش سود آوری است و البته دارای استعداد ، خلاقیت ، ابتکار و سازماندهی و مدیریت در سطح بالایی است .


2) کارآفرین سازمانی : شخصی است که دریک سازمان فعالیت نموده و با استفاده از منابع موجود در آن سازمان شروع به کارآفرینی برای آن سازمان  می کند.

Telegram.me/businessland

businessland.blog.ir 

استفاده از مطالب بلاگ با درج نام بلاگ و نویسنده بلامانع می باشد .